NACIONALINĖS TICHĖ AKCIJOS „20 METŲ KARTU! ŠVĘSKITE IR LAIMĖKITE!“ – TAISYKLĖS:

 1. ŽAIDIMO ORGANIZATORIUS: UAB „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“, įmonės  kodas 141763534, juridinis adresas Mažeikių g. 4, LT 87101 Telšiai, Lietuva.
 2. ŽAIDIMO VIETA: Visos Lietuvos Respublikos teritorijoje esančios parduotuvės, kuriose prekiaujama Žaidimo produktais (punktas Nr.3).
 3. ŽAIDIME DALYVAUJANTYS PRODUKTAI:

Eil. Nr.

Produkto barkodas

Produkto vidinis kodas

Produkto pavadinimas

Talpa

Mato vnt.

1

4771096223944

105388

Negazuotas natūralus mineralinis vanduo „Tichė“ su sporto kamšteliu

0.75

ltr

2

4771096222770

119188

Negazuotas natūralus mineralinis vanduo „Tichė Kids“

0,50

ltr

3

4771096222794

111988

Negazuotas natūralus mineralinis vanduo „Tichė“

0,33

ltr

4

4771096222800

111788

Negazuotas natūralus mineralinis vanduo „Tichė“

0,50

ltr

5

4771096222817

111888

Negazuotas natūralus mineralinis vanduo „Tichė“

1,00

ltr

6

4771096222824

112088

Negazuotas natūralus mineralinis vanduo „Tichė“

2,00

ltr

7

4771096222831

117388

Silpnai gazuotas natūralus mineralinis vanduo „Tichė“

1,50

ltr

8

4771096222893

111188

Gazuotas natūralus mineralinis vanduo „Tichė“

0,33

ltr

9

4771096222909

113588

Gazuotas natūralus mineralinis vanduo „Tichė“

0,50

ltr

10

4771096222916

111388

Gazuotas natūralus mineralinis vanduo „Tichė“

1,50

ltr

11

4771096222930

112788

Gazuotas citrinų skonio stalo vanduo „Tiche“

1,50

ltr

12

4771096222787

117088

Negazuotas natūralus mineralinis vanduo „Tichė“ stikle

0,33

ltr

13

4771096223111

110388

Negazuotas natūralus mineralinis vanduo „Tichė“ stikle

0,75

ltr

14

4771096222886

117188

Gazuotas natūralus mineralinis vanduo „Tichė“ stikle

0,33

ltr

15

4771096223104

110188

Gazuotas natūralus mineralinis vanduo „Tichė“ stikle

0,75

ltr

 1. PRIZINIS FONDAS (5000 Eur):

4.1. Prizai, jų kiekis – išvardinti žemiau:

Prizai

Kiekis

1 prizo vertė (EUR)

Bendra prizų vertė (EUR)

20 Eur piniginiai prizai

100

20

2000

50 Eur piniginiai prizai

40

50

2000

1000 Eur vertės SPA Vilnius Druskininkai dovanų kuponas*

1

1000

1000

Bendra prizų fondo vertė Eurais:

5000

*  1000 Eur vertės dovanų kuponas karališkam poilsiui su sveikatinimo procedūromis SPA Vilnius Druskininkai.

 

 1. ŽAIDIMO TRUKMĖ

5.1. Žaidimas vyksta nuo 2019 m. gegužės 14 d. (pirmoji Žaidimo diena) iki 2019 m. birželio 14 d. (paskutinė Žaidimo diena).

5.2. Žaidimo produktai gali būti parduodami ir iki šiose taisyklėse nurodytos datos ar po jos, tačiau jų įsigijimas nesuteikia teisės dalyvauti Žaidime, Žaidime dalyvauja tik taisyklių 5.1. p. numatytu laikotarpiu įsigyti produktai.

 1. ŽAIDIMO EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS:

6.1. Kas savaitę bus renkami 35 (trisdešimt penki) laimėtojai. Akcijos pabaigoje bus renkamas ir pagrindinio prizo, 1000 Eur vertės piniginio prizo laimėtojas. Vyks 5 (penki) laimėjimų traukimai žemiau nustatytu grafiku:

Registracijos laikotarpis

Laimėti prizai ir jų kiekis

Laimėtojų nustatymo laikas

I ETAPAS

2019 05 14 00.00 val. –          2019 05 21 23.59 val.

25 (dvidešimt penki) piniginiai prizai po 20 Eur

2019 05 23

10 (dešimt) piniginių prizų po 50 Eur

II ETAPAS

2019 05 22 00.00 val. –          2019 05 29 23.59 val.

25 (dvidešimt penki) piniginiai prizai po 20 Eur

2019 05 31

10 (dešimt) piniginių prizų po 50 Eur

III ETAPAS

2019 05 30 00.00 val. –          2019 06 06 23.59 val.

25 (dvidešimt penki) piniginiai prizai po 20 Eur

2019 06 10

10 (dešimt) piniginių prizų po 50 Eur

IV ETAPAS

2019 06 07 00.00 val. –          2019 06 14 23.59 val.

25 (dvidešimt penki) piniginiai prizai po 20 Eur

2019 06 18

10 (dešimt) piniginių prizų po 50 Eur

1000 Eur vertės SPA Vilnius Druskininkai dovanų kuponas

6.2. Kas savaitę lošimo metu remiantis atsitiktinumo principu, kompiuterinėmis programomis, bus nustatyta: 1 etape –  35 (trisdešimt penki), 2 etape – 35 (trisdešimt penki), 3 etape – 35 (trisdešimt penki) ir 4 etape – 36 (trisdešimt šeši) laimėtojai, kuriems bus įteikti 4.1. punkte nurodyti prizai.

 1. ŽAIDIMO DALYVIAI:

7.1. Žaidime turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, gyvenantys ir pasiekiami  Lietuvos Respublikos teritorijoje Žaidimo laikotarpiu (2019-05-14 (Žaidimo pradžia) 2019-06-14 (Žaidimo pabaiga)), vienu pirkimu įsigiję bet kurios rūšies „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“ TICHĖ natūralaus mineralinio vandens produktą ir įvykdę žaidimo sąlygas, nurodytas 7.3. punkte.

7.2. Žaidime dalyvaujantys produktai nurodyti Punkte Nr.3.

7.3. Žaidimo dalyviai negali turėti glaudžių ryšių su įmone UAB „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“,  taip pat su asmenimis, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusiais su šia įmone (įskaitant jų šeimų narius, tėvus, vaikus, sutuoktinius ir kitus giminaičius, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos).

 1. DALYVAVIMO SĄLYGOS:

8.1. Asmenys, norintys dalyvauti Žaidime ir laimėti vieną iš Žaidimo prizų, privalo atitikti šių taisyklių 5 punkte aptartas sąlygas ir Žaidimo metu (nuo 2019-05-14 iki 2019-06-14) vienu pirkimu įsigyti bet kurį iš 3-iame punkte  išvardintų  UAB „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“ TICHĖ natūralaus mineralinio vandens produktų.

8.2. Pirkimo kvito arba sąskaitos-faktūros numeris registruojamas https://akcija.tiche.lt/ Žaidimo registracijos formoje. Kvitas arba sąskaita-faktūra išsaugomas iki laimėtojų paskelbimo, laimėjimo atveju prieš atsiimant prizą, kvito arba sąskaitos-faktūros kopija pateikiama arba nurodytu el. pašto adresu tiche@tiche.lt arba atsiimant prizą.

8.3. Vienas dalyvis gali dalyvauti Žaidime neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą vienu metu įsigydamas bet kurį UAB „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“ TICHĖ natūralaus mineralinio vandens produktą iš išvardintų 3-iame punkte, tačiau vieną pirkimo kvitą arba sąskaitą-faktūrą registruoti galima tik vieną kartą.

8.4. Atsiimant taisyklių 6 punkte nurodytus prizus, pateikiamas pirkimo kvitas arba sąskaita-faktūra (kopija taipogi gali būti išsiųsta nurodytu el. paštu: tiche@tiche.lt).

8.5. Jei, taisyklių 6.1. punkte nurodytų prizų laimėtojas, el. paštu neatsiunčia pirkimo kvito arba sąskaitos-faktūros ir nepateikia jo atsiimant prizą, gautą perkant akcijos produktus, prizas nėra išduodamas.

8.6. Asmuo registracijos formoje pažymėdamas, kad susipažino ir sutinka su Žaidimo Taisyklėmis ir sąlygomis, ar registruodamasis internetiniame puslapyje https://akcija.tiche.lt/, patvirtina, kad sutinka, jog jo įvestus asmeninius duomenis gautų bei tvarkytų Loterijos organizatorius UAB „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“. Dalyvių asmens duomenys bus tvarkomi žaidimo administravimo, tame tarpe laimėtojų nustatymo, prizo perdavimo ir su tuo susijusiais tikslais.

8.7. Registracijos metu bus renkami šie dalyvio asmens duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas, parduotuvės pavadinimas, kvito arba sąskaitos-faktūros Nr. Registruodamiesi Žaidimui, Jūs sutinkate, kad Žaidimo organizatorius tvarkytų su Jumis susijusius duomenis, laikydamasis šių Taisyklių bei taikomų teisės aktų reikalavimų. Registruodamiesi Žaidimui ir pateikdami savo kontaktinius duomenis, Jūs sutinkate, kad mes Jums nurodytais kontaktais išsiųsime priminimą dėl ateityje vyksiančių žaidimų-loterijų vietos bei laiko.

8.8. Visais atvejais yra laikoma, kad dalyvio tėvų pareigų turėtojai, leidimą besiregistruojančiam dalyviui dalyvauti Žaidime bei sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis, yra  davę.

8.9. Informuojame Jus, jog Jūs turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, pranešdamas apie tai el. Paštu tiche@tiche.lt taip pat susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis.

8.10. Žaidimo dalyvių pateikta su dalyvavimu Loterijoje susijusi informacija ir asmeniniai duomenys apibendrinami, apdorojami ir saugomi, kurie po Žaidimo per 12 (dvylika) mėnesių bus sunaikinti iš duomenų bazės.

8.11. Duomenų tvarkymui mes taikome visus saugos ir tvarkymo reikalavimus, numatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos bei kituose įstatymuose. Mes imamės atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintume visų duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.

8.12. Žaidimo dalyvis informuojamas, kad dalyvaudamas Žaidime sutinka, kad tuo atveju, jei taps laimėtoju, taps UAB „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“ ambasadoriumi, kuris gerąją žinią perteiks kitiems asmenims (dalyvavimas spaudos, socialiniuose, internetiniuose, TV kanaluose), o Organizatorius turės teisę viešai skelbti laimėtojo vardą, pavardę bei asmens atvaizdą spaudoje, televizijoje, internete ir kitose masinio informavimo priemonėse 12 mėnesių nuo laimėtojų paskelbimo bei esant atskiram šalių susitarimui aktyviai viešins UAB „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“ produktų vardą. Laimėtojui atsisakius duoti sutikimą nurodytais tikslais naudoti jo asmens duomenis, jis netenka teisės į laimėjimą.

8.13. Žaidimo Užsakovas-Organizatorius pasilieka teisę neleisti dalyvauti ar diskvalifikuoti iš Žaidimo asmenį, turėdamas pagrindą įtarti, kad asmuo pažeidžia teisės aktų reikalavimus ar šias Žaidimo taisykles bei sąlygas.

 1. LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS:

9.1. Žaidimo nugalėtojai bus paskelbti kas savaitę interneto svetainėje https://akcija.tiche.lt/ per 2 (dvi) darbo dienas po laimėtojų traukimo ir ten publikuojami 2 (dvi) savaites po paskutinės žaidimo dienos.

9.2. Žaidimo Organizatorius su savaitės laimėtoju susisieks per 1-ą savaitę po žaidimo laimėtojo paskelbimo registracijos formoje nurodytais kontaktais.

9.3. Jeigu dėl Žaidime dalyvaujančio asmens pateiktų duomenų nepavyks su juo susisiekti iki 2019 06 27, laimėjimas bus nebegaliojantis ir prizas laimėtojui perduotas nebus.

9.4. Organizatorius nėra atsakingas už bet kokius iškilusius nusiskundimus akcijos metu, kai su laimėtojais negalima susisiekti.

 1. PRIZŲ ATSIĖMIMAS

10.1. Taisyklių 6.1. punkte nurodyti prizai laimėtojams Lietuvoje bus pristatomi asmeniškai UAB „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“ sąskaita, apie prizo pristatymo laiką su laimėtoju sutarus iš anksto.

10.2. Visi laimėtojai sąrašuose paskelbti asmenys, atsiimdami prizą, privalo pateikti Žaidimo organizatoriui laimingojo pirkinio kvitą arba sąskaitą-faktūrą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

10.3. Jei Žaidimo laimėtojas yra asmuo neturintis 16 metų, prizo atsiėmimo metu jo interesus turi atstovauti tėvai arba globėjai, taip pat jis turi pateikti savo asmens tapatybę bei ryšį su žaidimo laimėtoju patvirtinantį dokumentą.

10.4. Jei laimėtojas negali atsiimti prizo pats, tą gali padaryti jo įgaliotas asmuo (pvz., šeimos nariai, giminaičiai, draugai ir t.t.). Įgaliotas asmuo turi pateikti laimingąjį pirkinio kvitą arba sąskaitą-faktūrą, laimėtojo asmens dokumento kopiją bei laisvos formos įgaliojimą.

10.5. Atsiimdamas prizą, laimėtojas ir Žaidimo organizatorius pasirašo prizo priėmimo-perdavimo aktą. Atsiėmę prizą ir pasirašę priėmimo-perdavimo aktą, prizų laimėtojai neturi teisės kreiptis į žaidimo užsakovus/organizatorius ar kitas instancijas su pretenzijomis dėl prizų.

10.6. Neatsiėmus prizo iki 2019 06 27 ar neteisingai nurodžius adresą, jis grąžinamas Žaidimo Organizatoriui, bei tampa jo nuosavybe, laimėtojas nebegali pretenduoti į prizą.

10.7. Žaidimo Organizatorius neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus, ar prizų nepanaudojimą.

10.8. Prizai nekeičiami į kitus prizus.

10.9. Žaidimo Organizatorius neatsako už Žaidimo dalyvių pašalinimą iš lošimo ir prizų neišdavimą, jei Žaidimo dalyvis nesilaiko šių taisyklių, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.

 1. ŽAIDIMO PAKEITIMAS/NUTRAUKIMAS

11.1. Žaidimo organizatoriai turi teisę vienašališkai atšaukti, nutraukti Žaidimą bet kuriuo metu, jeigu įvyktų esminis šių Taisyklių pažeidimas ir/ar piktnaudžiavimas jomis arba jeigu atsirastų nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės. Taip pat Žaidimo organizatorius pasilieka teisę vienašališkai daryti šių Taisyklių pakeitimus iš anksto informuojant apie tai interneto svetainėje adresu https://akcija.tiche.lt/ , Tichė Facebook paskyroje.

11.2. Žaidimo Organizatorius pasilieka teisę vienašališkai keisti žaidimo taisykles, jas viešai paskelbdamas https://akcija.tiche.lt/ .

 1. DĖKOJAME UŽ DALYVAVIMĄ ŽAIDIME!